Passepartout Theatre Production

http://www.passepartout-theatre.com

Passepartout Theatre Production (PTP)'s formål er at skabe rammer for teaterproduktioner og udvekslingsprojekter i dansk, nordisk og international regi. Det er en betingelse for teatrets virke, at der arbejdes ud fra høj professionel og kunstnerisk kvalitet. PTP tilstræber mangfoldighed i teaterkunstneriske udtryksformer og stilarter. Integration mellem folk og kultur sker gennem arbejdsformen. Der skal arbejdes ud fra et ligeværdigt kulturelt samarbejde mellem de enkelte medvirkendes kunstneriske visioner og professionelle kvaliteter. Herved skabes en synergieffekt i mødet mellem de forskelligartede kulturer. PTP blev stiftet i 2007. Jacques S Matthiessen, som er kunstnerisk leder, har mere end 30 års erfaring inden for teater og specielt børneteater og med interkulturelt samarbejde. PTP arbejder i langvarige og tillids-byggende arbejdsrelationer, for at sikre kontinuitet og kvalitet i den interkulturelle udveksling. Indtil videre har PTP samarbejdet med teatre i Libanon, Mali, Uganda, Burkina Faso, Rusland, Kroatien, Uruguay, Grønland og Tyrkiet. PTP er aktiv medlem af ASSITEJ og det første danske teater med CSR-stempel.

Forestillinger i salg