I 2015 etablerede Anne Gry Henningsen MÆRKVÆRK. MÆRKVÆRK skaber teateroplevelser, der rammer ned i de unges liv og udfordringer. Ambitionen er at skabe teater til teenagere, der perspektiverer og sætter gang i dialogen om de tematikker, de udfordres af på vejen til at blive voksne. MÆRKVÆRK skaber forestillingerne i tæt samarbejde med unge, så vi ikke blot reproducerer egne forestillinger om, hvordan unge tænker og har det. Med afsæt i de unges livsverdener skaber vi kunstneriske oplevelser, hvor det unge publikum bliver spejlet og får et udgangspunkt for videre refleksion og stillingtagen til deres liv. AKTUELT I DEN KOMMENDE SÆSON 2021/22 Næste forestilling er »Min krop – dit blik« en sanselig dokumentar om krop, identitet og selvværd. Den har premiere på ZeBU 15. marts og spiller til den 25. marts2022. Desuden er det i første omgang muligt at booke den til at spille ude på skolerne 4.-8. april 2022. I sæsonen/skoleåret 2021/22 kan man også booke to af vores øvrige forestillinger. Den ene forestilling er »UNDER HUDEN« om døden, sorgen og savnet. Den kan bookes til skoler, teatre, forsamlingshuse mv. 1.september – 10. oktober 2021. Forestillingen følger tre venner, som får døden, sorgen og savnet tæt ind på livet, da en af deres klassekammerater mister sin mor. Hensigten med forestillingen er at gøre unge og deres voksne klogere på at handle over for og tale med en elev, et familiemedlem eller en ven i sorg. Den anden forestilling er »FRONTLØBERNE« er en aktivistisk klimafortælling. Den kan bookes til skoler, teatre, forsamlingshuse mv. i hele landet 28. oktober – 19. november 2021. Forestillingen går linen ud og kalejdoskopisk til værks, når skuespillerne med alvor, humor og genbrugsmaterialer vækker det unge publikums indre aktivist. For de har erkendt, at prisen for håb er at handle. NU. Hensigten er at vække de unge til stillingtagen og handling. TEATRETS HISTORIK MÆRKVÆRK har produceret forestillingerne »FRONTLØBERNE« en aktivistisk klimafortælling, »under huden« om døden, sorgen og savnet, »Stræber« om de unges kamp for at lykkes i præstationssamfundet og »+1« om unge og ensomhed. De to forestillinger er skabt i samarbejde med Teater Nordkraft i Aalborg. Fra 2010-15 var Anne Anne Gry Henningsen kunstnerisk leder af ungdomsforestillingerne hos Alias Teaterproduktion, hvor hun skabte fire ungdomsforestillinger »VILDT VOLDSOMT VENSKAB« om pigevold, »4,1 PROMILLE« om alkohol, »Fucking Fattig« om forbrug og »traditionen TRO« om religion. Forestillingerne er i dag en del af MÆRKVÆRKs repertoire. HVOR KAN DU OPLEVE FORESTLLINGERNE MÆRKVÆRK turnerer i hele landet. Vi spiller for udskolingen i folkeskolen, gymnasier, efterskoler, produktionsskoler, på teatre og i teaterforeninger. Vi spiller oftest for unge og tit for forældre, der tager deres unge med i teatret. HVEM ER BESTYRELSEN MÆRKVÆRKs bestyrelse udgøres af forkvinde Clarissa Meister-Petersen, Kenneth Gall, Anders Holst og Helena Reumert Gjerding. HVEM STØTTER OS Tak for støtten til vores teaterproduktionen gennem tiden til: Statens Kunstfond, Oda og Hans Svenningsens Fond, Tuborgfondet, BUPL, Nordea-fonden, SPORTSGOODFONDEN, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Bikubenfonden, Københavns Scenekunstudvalg, Dansk Skuespillerforbund, Nørrebro Lokaludvalg, Den A.P. Møllerske Støttefond & Spar Nord Fonden

Forestillinger i salg