Hjerteligt teater for de allermindste! Teatret Faster Cool har specialiseret sig i totaloplevelser for det yngste teaterpublikum og lægger stor vægt på de pædagogiske materialer, der folder oplevelsen ud på ny, giver grobund for læring og endnu flere gode oplevelser efter tæppefald. Faster Cool tager med humor, sanselighed, musik og poesi kunstnerisk udgangspunkt i sit publikums ståsted: Dét at være ny i livet og lære hver eneste dag, at gå verden i møde med leg, lyst og hjertet forrest!

Forestillinger i salg