Dansehallerne En national platform og en ledende institution for ny koreografisk scenekunst. Dansehallerne er et kreativt og inkluderende forum, der stiller skarpt på møder med publikum og interaktive skabende aktiviteter, et krydsfelt, hvor konventioner brydes og modstand skubbes til side til fordel for nye eventyr, tanker og udsagn gennem nutidige koreografiske performative kunstarter. Nye perspektiver på samfundet og den menneskelige erfaring kommunikeres og realiseres gennem kunstneriske projekter. Dette sker i traditionelle og alternative scenerum, i digitalt format, via pladsspecifikke events og i projekter med publikum som deltagere og medskabere. Dansehallerne er en del af et internationalt netværk og bidrager til en internationalisering af dansk koreografi; markante udenlandske forestillinger, residency-ophold forskningsmæssige tiltag m.m. Dansehallerne står også bag daglig træning, produktionsfaciliteter og videreuddannelse for professionelle samt arrangerer kurser og seminarer, som styrker udvikling af den koreografiske scenekunst, bidrager til vidensdeling, innovation og samfundsudvikling. Dansehallernes program præsenteres i sæson 2018/19 i tæt samarbejde med partnere og markante kunstinstitutioner, i København og på turné i hele landet. Vi bevæger os for at bevæge dig! Dansehallerne.dk Velkommen i Dansehallerne.

Forestillinger i salg