Baltoppen LIVE er en markant venue på forkanten af København. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med musik (keltisk folk, rock, pop, jazz), performances, ny-cirkus, moderne dans, traditionelt og fysisk teater samt stand-up produceret internationalt, i Danmark eller lokalt i og omkring Ballerup. I caféen kan der ved arrangementer købes drikkevarer og til udvalgte forestillinger og koncerter kan der reserveres spisning. Virksomheder, foreninger og institutioner kan leje Baltoppen LIVE til arrangementer, foredrag og konferencer eller lign. Baltoppen LIVEs profil udvikles løbende og sigter mod en styrket lokal forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring. Den lokale teaterforening "TEMA – teater i Baltoppen" viser ca. 50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Billetter købes online på www.baltoppenlive.dk eller via salgssiden: www.baltoppen.billetten.dk eller på Baltoppen LIVEs billetkontor på 4477 3060, ma. - to. kl. 10:00 -15:00. Man kan yderligere købe billetter til Baltoppen LIVEs fysiske teaterforestillinger: nycirkus, moderne dans og performance via www.teaterbilletter.dk og opnå abonnementspriser, ungdoms-og grupperabatter. Fx kan unge under 25 år opnå en billet til kun 40 kr. hvis man køber min. 6 billetter. Den kommunale decentrale kulturinstitution Baltoppen LIVE blev etableret i 1991 af Ballerup Kommune. Baltoppen LIVE modtager støtte fra bl.a. Statens Kunstfond via Slots- & Kulturstyrelsen, Moderne Dans på Turné, Turnenetværket samt Ballerup Kommune. Publikumskapacitet: max 440 siddende eller 650 stående. www.baltoppenlive.dk www.facebook.com/baltoppenlive www.facebook.com/Bpromoter

Forestillinger i salg