Teatertur er et salgssite henvendt til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Storkøbenhavn og på Sjælland. Alle forestillinger på teatertur.dk er børn- og ungdomsforestillinger fra nuværende sæson. Ca. 50 børneteatre og teaterproducenter fra Storkøbenhavn og Sjælland har deres forestillinger i salg på teatertur.dk.

Formålet med Teatertur

  • At give daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser en platform med teater kun henvendt til dem
  • At skabe overblik over forestillinger i salg til børn og unge
  • At give nem adgang til billetkøb for større grupper
  • At inspirere daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelse til at vælge teater
  • At give teatre, teatertrupper og teaterproducenter en platform til salg af børne- og ungdomsteater

Scenit står bag Teatertur

Scenit er en landsdækkende formidlingsorganisation, hvis arbejde består i at styrke salg, synlighed, formidling og dokumentation af professionel scenekunst i Danmark. Det gør Scenit bl.a. ved at varetage 6 scenekunstplatforme.

  • Teaterbilletter – en fælles salgsportal for teatre i Storkøbenhavn
  • Scenen.dk – et publikumssite, der viser al aktuel professionel scenekunst i salg fra hele Danmark
  • Produktionssiden – et branchesite, der viser hele produktioner
  • Scenekunstarkiv – et teaterhistorisk opslagssite
  • Teaterrefusion.dk – en digital ansøgningsplatform for kommunale og ikke-kommunale institutioner

Scenits platforme inklusiv teatertur.dk fungerer således, at professionelle teatre, teaterproducenter og kulturvirksomheder selv indtaster oplysninger om deres scenekunstaktiviteter i Scenits informationsdatabase Tereba, Teater Register Base. Tereba videresender teatrenes indtastede data til alle Scenits scenekunstplatforme.

Sådan kommer din forestilling på teatertur.dk

Er du et teater, teaterproducent, kulturhus eller lignende, der beskæftiger sig med professionel scenekunst målrettet børn og unge? Er du placeret i Hovedstaden eller omegn? Så har du mulighed for at få din forestilling på teatertur.dk og teaterbilletter.dk.

Læs mere her


Del side